Mg Neow & Mi Neow

၃ နှစ်အရွယ်  လိမ္မာတဲ့ မောင်ညောင်နဲ့ မိညောင်တို့ကို ေမွးစားချင်မလားရှင်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးထား၊ သန်ချထားပြီး မျိူးမပွားနိုင် အောင်လည်းကာကွယ်ထားပါတယ်။
ပုစွန်ခြောက်က အသဲစွဲအကြိုက်ဆုံးလို့သိရပါတယ်။  
မောင်ညောင်နဲ့ မိညောင်တို့ကို ေမွးစားချင်မယ်ဆိုရင် မိသားစုနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ပက်ယူနတီ မက်ဆင်ဂျာကို လာခဲ့ပါနော်။
အိမ်မှာ ပုစွန်ခြောက်ရှိတဲ့ ေကြာင်ချစ်သူ ကိုကို၊ မမတို့ကို ေမျှာ်လင့်လျက်။
You can adopt the nicest cats Mg Neow & Mi Neow if you have two things.
They are
- Love
- Dried prawns
Do you? If you're sure, kindly discuss with your family and find us on messenger.
About Mg Neow (male) & Mi Neow (female)
- 3 years old
- neutered, dewormed, potty-trained, and vaccinated

 

Leave a comment