ကြောင်တုတ်ကွေး

ကြောင်တုပ်ကွေး။ 
ဒေါက်တာ မြတ်သီတာ
ပက်ယူနတီရဲ့ Online Health Consulting Service ကို Monday to Friday ည ၆ နာရီမှ ၉ နာရီအတွင်း ပက်ယူနတီ messenger မှာအခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Petunity Online Health Consulting Service is available from Monday to Friday (18:00-21:00). It's free of charge and kindly reach out to us via messenger or through [email protected]. Thank you!
Petunity
Sharing One World

Leave a comment