ယုန္ေလးေတြကို အသက္အရြယ္အလိုက္ အစာေကၽြးျခင္း။

ယုန္ေလးေတြခ်စ္လို႔ ေမြးထားၿပီဆိုရင္ သူတို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နဲနဲပါးပါးသိထားတာထက္ အမ်ားႀကီးပိုသိတာက ကေလးေတြကို ပိုမိုဂ႐ုစိုက္နိုင္မွာပါ။

Petunity မွာ တိရိစၧာန္ေလးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တူတူဂ႐ုစိုက္ၾကၿပီး တူတူခ်စ္ၾကမယ့္ အေၾကာင္းေလးေတြ တင္ေပးေနမွာမို႔ အားေပးၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္။ 🐰😊

ကဲ ခုေတာ့ ယုန္ေလးေတြအေၾကာင္း ဖတ္လိုက္ရေအာင္။ 😘

 

 

ယုန္ေလးေတြကို အစာေကၽြးရာမွာ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ pelletမ်ား၊ လတ္ဆတ္တဲ့ေကာက္ရိုး၊
ျမက္ေျခာက္မ်ား၊ ေရနဲ႔ အသီးအရြက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ခ်င့္ခ်ိန္ေကၽြးရပါမယ္။ လူမ်ားကဲ့သို႔ ယုန္မ်ားကိုလဲ သူတို႔ အသက္အရြယ္ အလိုက္ က်န္းမာေစရန္၊ ႀကီးထြားေစရန္နဲ႔ အစာေၾကေစရန္ အတြက္ အစာပမာဏကို ခ်င့္ခ်ိန္ေကၽြးရပါတယ္။ ယုန္ေလးေတြကို အစာေကၽြးရာတြင္ အစာပမာဏကို ႐ုတ္တရက္ႀကီး ေျပာင္းလဲမေကၽြးသင့္ပါ။ အစာအသစ္မ်ားကိုလဲ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းစေကၽြးရပါမယ္။
ေရကို အျမဲမျပတ္ထည့္ေပးထားရပါမယ္။ ေရနဲ႔ သူတို႔အစာခြက္မ်ား သန႔္ရွင္းေစဖို႔ အျမဲဂ႐ုစိုက္ပါ။

Baby Rabbits (ယုန္ေလးမ်ား)

ယုန္ေပါက္စေလးမ်ားကို ပထမ သုံးပတ္မွာ အေမနို႔ကိုသာ တိုက္ေကၽြးသင့္ပါတယ္။ သုံးပတ္ၿပီးေနာက္ pelletနဲ႔ ေကာက္ရိုးေျခာက္မ်ား(alfalfa hay)ကို အနည္းငယ္စေကၽြးလို႔ရပါၿပီ။ ခုနစ္ပတ္ရွိသြားရင္ေတာ့ သူတို႔ဟာ pellet နဲ႔ alfalfa hayကို ေကာင္းေကာင္းစားနိုင္ပါၿပီ။ ယုန္ေလးမ်ားဟာ အေမနို႔ကို အသက္ရွစ္ပတ္အထိ ေသာက္သုံးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယုန္အမ်ိဳးအစားေပၚလိုက္ၿပီး အခ်ိန္ကြာျခားနိုင္ပါတယ္။

Juveniles (အသက္ရွစ္ပတ္မွ ခုႏွစ္လအထိ)

သူတို႔ကိုေတာ့pelletနဲ႔ alfalfa hayမ်ားကို သူတို႔စားနိုင္ရင္ စားနိုင္သေလာက္ေကၽြးနိုင္ပါတယ္။
အသက္သုံးလကစၿပီးေတာ့ အသီးအရြက္မ်ားကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တစ္ခါေကၽြးရင္တစ္မ်ိဳးေလာက္ စမ္းေကၽြးၾကည့္ပါ။ တကယ္လို႔ အသီးအရြက္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးက သူတို႔ကို အစာမေၾကပုံေပၚပါက အဲ့အသီးအရြက္အမ်ိဳးအစားကို ဆက္မေကၽြးသင့္ေတာ့ပါ။

Young Adults (အသက္ခုႏွစ္လမွ တစ္ႏွစ္အထိ)

သူတို႔ကိုေတာ့ timothy(ျမက္ပင္တစ္မ်ိဳး)၊ ျမက္ေျခာက္(grass hay)၊ ဂ်ဳံပင္ေျခာက္(oat hay)မ်ားကို ေကၽြးနိုင္ပါတယ္။ ေကာက္ရိုးေျခာက္၊ ျမက္ေျခာက္ေတြမွာပါတဲ့ fiberက သူတို႔အစာေျခစနစ္အတြက္ အေရးပါပါတယ္။ Alfalfa hayနဲ႔ pellet အနည္းငယ္ကို လည္း ေကၽြးနိုင္ပါတယ္။ Alfalfa hayနဲ႔ pelletကို ဒီအသက္အရြယ္မွာ အမ်ားႀကီးေကၽြးျခင္းဟာ အေလးခ်ိန္ျပႆနာျဖစ္ေစပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ခြက္တစ္ဝက္ေလာက္သာ ေကၽြးၿပီး အသီးအရြက္ေတြ ကိုသာ ဦးစားေပးေကၽြးရပါမယ္။ သူတို႔ကို သစ္သီးအခ်ိဳ႕ အနည္းငယ္စေကၽြးနိုင္ပါၿပီ။

Mature Adults (အသက္တစ္ႏွစ္အထက္)

သူတို႔ကိုေတာ့ ေကာက္ရိုးေျခာက္ေတြ၊ ျမက္ေျခာက္ေတြ၊ timothyေတြကို အကန႔္အသတ္ မရွိေကၽြးနိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ pelletကိုေတာ့ ခြက္ရဲ့ ေလးပုံတစ္ပုံသာ ေကၽြးရပါမယ္။ အသီးအရြက္မ်ားကို တစ္ေန႔ သုံးမ်ိဳးေလာက္ေကၽြးရပါမယ္။ သစ္သီးေတြကိုေတာ့ အနည္းငယ္သာ ေကၽြးသင့္ပါတယ္။

Seniors (အသက္ေျခာက္ႏွစ္အထက္)

သူတို႔ကိုေတာ့ mature adultsမ်ားကို ေကၽြးသလို ေကၽြးနိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍သူတို႔ အေလးခ်ိန္ က်ဆင္းေနရင္ pelletကို အနည္းငယ္ ပိုေကၽြးသင့္ပါတယ္။


Credit: Veterinary & Aquatic Services Department, Drs. Foster & Smith


Older Post Newer Post


Leave a comment