ေခြးေလးေတြမွာ အေမႊးအလြန္အကၽြံကၽြတ္ျခင္း 🐕🐩🐺🦊

 
ေခြးေတြမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ အေမြးေဟာင္းေတြ၊ ပ်က္စီးေနတဲ့ အေမြးေတြ ကၽြတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အေမြးကၽြတ္တာဟာ သာမန္ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမြးကၽြတ္တဲ့ ႏွုန္းနဲ႔ ပမာဏက ေခြးေတြရဲ့ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ က်န္းမာေရးအေပၚ မူတည္ပါတယ္။ ေခြးေတြဟာ ေဆာင္းရာသီမွာ အေမြးထူတတ္ၿပီး ေႏြရာသီမွာ အေမြးကၽြတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အိမ္ထဲမွာပဲ ေနတဲ့ ေခြးေတြဟာတစ္ႏွစ္ပတ္လုံး မၽွတစြာအေမြးကၽြတ္ေလ့ရွိပါတယ္။
 
သင့္ရဲ့ ေခြးေလး အေရျပားမွာ အနီကြက္ေတြ၊ အဖုအပိန္႔ေတြ၊ ယားယံတာမ်ိဳးေတြ၊ အေမြးကြက္ၾကား ကၽြတ္တာမ်ိဳးေတြ၊ အဆက္မျပတ္ ကုတ္တာေတြ ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ေတာ့ တိရစၧာန္ဆရာဝန္နဲ႔ အျမန္ဆုံး သြားျပဖို႔ လိုအပ္လာပါၿပီ။
 
အေမြးကၽြတ္ျခင္းကို ဘယ္လိုေလၽွာ့ခ်မလဲ? 🤨
 
သင့္ရဲ့ ေခြးကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဘီးဖီးေပးျဖင့္ အေမြးကၽြတ္ျခင္းကို ေလၽွာ့ခ်ေပးနိုင္ပါတယ္။ တိရစၧာန္ဆရာ
ဝန္ က သင့္ရဲ့ေခြးနဲ႔ သင့္ေတာ္မဲ့ ဘီးကို ညႊန္ၾကားေပးနိုင္ပါတယ္။
 
ဘာေၾကာင့္ေခြးေတြ အလြန္အကၽြံ အေမႊးကၽြတ္တာလဲ? 🤔
 
ေခြးေတြမွာ အေမြးကၽြတ္ျခင္းဟာ သာမာန္ထင္ရေပမဲ့ စိတ္ဖိစီးမွု၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မွုနဲ႔ က်န္းမာေရးျပႆနာ ေၾကာင့္လည္းျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ အလြန္အကၽြံ အေမြးကၽြတ္ျခင္းဟာ တခါတရံမွာ မွန္ကန္တဲ့ အာဟာရစနစ္နဲ႔ ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါတယ္။ တိရစၧာန္ေဆးကုဆရာ၀န္နဲ႔ ဘယ္အစားအေသာက္ေတြကို သင့္ေခြးကိုေကၽြးသင့္လည္း ဆိုၿပီးေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။
 
အေမြးကၽြတ္လြန္ျခင္း(သို႔) ခႏၶာကိုယ္တြင္ အကြက္မ်ားေတြ႕ရွိရျခင္းသည္ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
 
- ေခြးသန္း၊ ေလာက္ ႏွင့္ ကမ်ဥ္းနီေကာင္မ်ား တြယ္ကပ္ျခင္း
- မွို (သို႔) bacteria မ်ား ကူးစက္ခံရျခင္း
- ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ (သို႔) နို႔တိုက္ခ်ိန္ျဖစ္ျခင္း
- အခ်ိဳ႕ေသာေဆးဝါးမ်ားေၾကာင္ံ့ျဖစ္ျခင္း
- ကင္ဆာေရာဂါ ခံစားေနရျခင္း
- ေနပူေလာင္ျခင္း
- အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မိျခင္း
 
တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
**
Credit: American Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Older Post Newer Post


Leave a comment