ေၾကာင္ေလးေတြကို ငါးအစိမ္းမ်ားေကၽြးျခင္း။

ငါးအစိမ္းမွာ Vitamin B1 ကိုပ်က္ဆီးေစတတ္ေသာ Thiaminase ဆိုတဲ့ အင္ဇိုင္းတစ္မ်ိဳးပါဝင္ပါဝာယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ့ မီးေညာင္ေလးကို ဗီတာမင္ႂကြယ္ဝေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ငါးေတြကို အစိမ္းမေကၽြးပဲ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးသင့္ပါတယ္ေနာ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Petunity
Petunity Group
Healthy Pets & Happy You!

Credit: Cat Feeding – Common Mistakes Made By Pet Owners

Older Post Newer Post


Leave a comment