ေၾကာင္ေလးေတြမွာ အေမြးကၽြတ္ျခင္း 😸😾

အေမြးကၽြတ္တယ္ဆိုတာ ေၾကာင္ေတြရဲ့ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါ။ အျပင္မွာေနတဲ့ ေၾကာင္ေတြက ေႏြဦး နဲ႔ ေဆာင္းဦးေတြမွာ အေမြးပိုကၽြတ္ၿပီး ေဆာင္းတြင္းမွာေတာ့ သိပ္ကၽြတ္ေလ့မရွိပါဘူး။ အိမ္တြင္းမွာပဲေနတဲ့ ေၾကာင္ေတြကေတာ့ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အေမြးကၽြတ္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင့္ရဲ့ေၾကာင္မွာ အေမြးကၽြတ္တာမ်ားၿပီး အကြက္ေတြျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္၊ သိသိသာသာ အေမြးေတြအရမ္းကၽြတ္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ တိရစၧာနိဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသင့္ပါၿပီ။

ဘာေၾကာင့္ေၾကာင္ေတြ အလြန္အကၽြံ အေမြးကၽြတ္တာလဲ? 🙀

ေဆးဝါးဆိုင္ရာ၊ အစားအေသာက္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမွုဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ေၾကာင္ေတြမွာ သာမန္ထက္ပို၍ အေမြးကၽြတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစနိင္ပါတယ္။ သာမန္ထက္ပို၍ အေမြးကၽြတ္ျခင္း (သို႔) သူတို႔၏ခႏၶာကိုယ္တြင္ အကြက္မ်ားေတြ႕ရွိပါက တိရစၧာန္ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမန္ဆုံးျပသင့္ပါတယ္၊၊ ေၾကာင္ေလးေတြမွာ ထိုလကၡဏာမ်ားေတြ႕ရွိျခင္းသည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

- Allergic ထျခင္း
- ေပြးထျခင္း
- Bacteria မ်ားကူးစက္ခံရျခင္း
- ေၾကာင္သန္းတြယ္ျခင္း
- ေဟာ္မုန္းမညီမၽွျခင္း
- အစားအေသာက္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း
- အခ်ိဳ႕ေသာေဆးဝါးမ်ား
- ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ (သို႔) နို႔တိုက္ခ်ိန္ျဖစ္ျခင္း
- ေနပူေလာင္ျခင္း

ဘယ္လို အေမြးကၽြတ္ျခင္းကို ေလၽွာ့ခ်မလဲ? 😿

တကယ္လို႔ သင့္ေၾကာင္ေလးဟာ အေမႊးေတြအမ်ားႀကီးကၽြတ္ေနေပမဲ့ ဆရာ၀န္ကလည္း ေထြေထြထူးထူးက်န္းမာေရးဆိုးရြားတာ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ သင့္ေၾကာင္ေလးရဲ့ အေမႊးကၽြတ္တာေလ်ာ့ခ်ဖို႔ ေအာက္ပါအရာမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။

- သူ႔ကို က်န္းမာေစတဲ့၊ မၽွတတဲ့ အစားအေသာက္ေတြ ေကၽြးပါ။
- သူ႔ကို ေန႔စဥ္ ဘီးဖီးေပးပါ။

ေသေသခ်ာခ်ာ ဘီးဖီးမေပးတာဟာ အထူးသျဖင့္ အေမႊးရွည္တဲ့ ေၾကာင္ေတြမွာ အေမႊးေတြ ဂ်ပ္ခဲျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့အေမႊးေတြေၾကာင့္ ေၾကာင္ေတြဟာ နာက်င္မွုခံစားရနိုင္တဲ့အျပင္ အေရျပားေရာဂါေတြလည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။
**

Thank you😸

Older Post Newer Post


Leave a comment