အင္တာနက္မွာ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ေၾကာင္ဝတုတ္ေလး ဘ႐ူႏို။

Petunity TweetDates!
အင္တာနက္မွာ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ေၾကာင္ဝတုတ္ေလး ဘ႐ူႏို။
xx
၂၅ ေပါင္ရွိတဲ့ ေၾကာင္ေလး ဘ႐ူႏိုက မတ္တပ္ရပ္ရတာအလြန္ႀကိဳက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ စကားေတြအမ်ားႀကီးေျပာရတာလည္း ႀကိဳက္တယ္တဲ့။

သူက အခု အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Illinois ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ တိရစာၦန္ခိုလႈံေရးေဂဟာမွာ သူ႔ကိုေမြးစားမယ့္သူကို ရွာေနပါတယ္။

ခ်စ္စရာ ဘ႐ူႏိုေလး ေမြးစားမယ့္သူျမန္ျမန္ေတြ႕ပါေစလို႔ ပက္ယူနတီက ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။ 😍